Εκδήλωση στο Λέννεπ Γερμανίας την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου

Εκδήλωση την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 στο Hotel Restaurant Poseidon στο Λέννεπ της Γερμανίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης της Ευρωπαϊκής Αειφόρου κρεοπαραγωγικής αιγο-προβατοτροφίας στην Ελλάδα, τη Γερμανία και τη Σουηδία” με τίτλο “Signed by Nature”.

Ενημερωθείτε για το πώς η βιώσιμη παραγωγή εστιάζοντας στους καταναλωτές, θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες και οφέλη για τα ζώα, τη γη, τους κτηνοτρόφους και τη βιομηχανία.

Το Πρόγραμμα Signed by nature

Το Signed by Nature είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται κυρίως σε καταναλωτές, διαμορφωτές κοινής γνώμης και επαγγελματίες.

Στόχος του είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού-στόχου, μέσω της ενημέρωσης του, σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις αξίες που αφορούν την πτυχή της Ευρωπαϊκής αειφόρου κρεοπαραγωγικής αιγοπροβατοτροφίας.