Signed by Nature – Μαθήματα βιώσιμης ανάπτυξης από την παραδοσιακή αιγοπροβατοτροφία

Η αειφόρος παραγωγή κρέατος αποτελεί ένα από τα στοιχήματα του αγροδιατροφικού τομέα στο πλαίσιο της πορείας του προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, η  κτηνοτροφία καλείται να επιτύχει την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, που ταυτόχρονα θα πληρούν μια σειρά προϋποθέσεων σχετικά με το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά, την ευζωία των ζώων και την απασχόληση.

Η εκτατική αιγοπροβατοτροφία  που παραδοσιακά εφαρμόζεται στην Ελλάδα αποτελεί υπόδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης, την οποία αναδεικνύει η ΕΔΟΚ (Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος) μέσα από το πρόγραμμα Signed by Nature και συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Το Signed by Nature, που διανύει το δεύτερο έτος εκτέλεσής του έχει τριετή διάρκεια και ενημερώνει επαγγελματίες και καταναλωτές σε Ελλάδα, Γερμανία και Σουηδία για τα οφέλη της βιώσιμης αιγοπροβατοτροφίας ενώ παράλληλα τους μαθαίνει να αναγνωρίζουν την ποιότητα του κρέατος αιγών και προβάτων αειφόρας παραγωγής. Είναι ένα πρόγραμμα που δεν προωθεί προϊόντα, αλλά αξίες όπως η προστασία του περιβάλλοντος και οι καλές συνθήκες διαβίωσης για τα ζώα, ενώ αναδεικνύει έναν τρόπο εκτροφής που διασφαλίζει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, αλλά και τη διάσωση ή ακόμα και δημιουργία θέσεων εργασίας. Και τούτο γιατί η εκτατική αιγοπροβατοτροφία  συμβάλλει στη διατήρηση της βλάστησης και προστατεύει τη φύση από καταστροφές εξασφαλίζοντας τον έλεγχο της ανεπιθύμητης συγκέντρωσης εύφλεκτης βιομάζας, προστατεύοντας έτσι τη χλωρίδα και την πανίδα του οικοσυστήματος.

Χάρη στη βόσκηση, η αιγοπροβατοτροφία ευθύνεται για μόλις το 3,7% των εκπομπών ρύπων της ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας.

Η βόσκηση, εξάλλου, γίνεται σε μη καλλιεργήσιμη γη, αξιοποιώντας τους φυσικούς πόρους σε μειονεκτικές και δυσπρόσιτες περιοχές, γεγονός που διατηρεί τη βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών και τη διατήρηση των τοπικών κοινοτήτων. Επιπλέον, ο νομαδικός τρόπος ζωής των βοσκών συμβάλλει στην προώθηση εμπορικών δραστηριοτήτων σε απομακρυσμένες περιοχές.  Ας μην ξεχνάμε ακόμη ότι η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αποτελεί ακόμη πρότυπο για την παραγωγή γευστικού και ποιοτικού κρέατος, καθώς η βάση της διατροφής αιγών και προβάτων αποτελείται από φυτά πράσινων βοσκότοπων υψηλής θρεπτικής αξίας.

Στην πραγματικότητα λοιπόν, η ελληνική εκτατική  αιγοπροβατοτροφία είναι μια αειφόρος διαδικασία με την υπογραφή της φύσης και πολλαπλά οφέλη για όλους μας από την παραγωγή και την εστίαση έως την κατανάλωση.

Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μάθουν την αξία της αειφόρου ανάπτυξης και για αυτό το πρόγραμμα έχει εκπαιδευτικές δράσεις που εστιάζουν στους αυριανούς πολίτες που κρατούν τις αποφάσεις του μέλλοντος στα χέρια τους. Το ζητούμενο είναι τα παιδιά να έχουν εγκαίρως ολοκληρωμένη ενημέρωση για  τον «κύκλο της ζωής», δηλαδή τη διασύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στη βιώσιμη αιγοπροβατοτροφία και στη διατήρηση του περιβάλλοντος, των παραδόσεων, του πολιτισμού και της ελληνικής υπαίθρου. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν τους κρίκους αυτής της πολύτιμης αλλά και εύθραυστης αλυσίδας, που αν σπάσει θα έχει καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον και τη ζωή  μας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Signed by Nature  στην επίσημη ιστοσελίδα https://signedbynature.eu και στα social media www.facebook.com/signedbynature.eu   www.instagram.com/signedbynature.eu  www.youtube.com/channel/UCvcsQviVasc9xCVfYf_2oBQ

Το Πρόγραμμα Signed by nature

Το Signed by Nature είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται κυρίως σε καταναλωτές, διαμορφωτές κοινής γνώμης και επαγγελματίες.

Στόχος του είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού-στόχου, μέσω της ενημέρωσης του, σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις αξίες που αφορούν την πτυχή της Ευρωπαϊκής αειφόρου κρεοπαραγωγικής αιγοπροβατοτροφίας.