Το Πρόγραμμα Signed by nature

Το Signed by Nature είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται κυρίως σε καταναλωτές, διαμορφωτές κοινής γνώμης και επαγγελματίες.

Στόχος του είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού-στόχου, μέσω της ενημέρωσης του, σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις αξίες που αφορούν την πτυχή της Ευρωπαϊκής αειφόρου κρεοπαραγωγικής αιγοπροβατοτροφίας.

Recommended Posts