Det europeiska programmet Signed by Nature

Signed by Nature är ett europeiskt program som främst riktar sig till konsumenter, opinionsbildare och branschfolk.

Syftet med programmet är att öka kännedomen hos målgrupperna genom att informera om fördelarna och värdena i hållbar produktion av get- och fårkött i Europa.