Händelse i Stockholm den 23 Januari

På restaurang Dionysos i Stockholm den 23 januari 2020 mellan 16:00 och 19:00 anordnas ett evenemang inom ramen för Signed by Nature, som är ett program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för europeisk hållbar uppfödning av getter och får för köttproduktion i Grekland, Tyskland och Sverige.

Recommended Posts