Signed by Nature – Hållbara utvecklingslektioner från traditionell får- och getuppfödning

Hållbar köttproduktion är en av satsningarna på området jordbruksbaserade livsmedel som en del av dess kurs mot hållbar utveckling. I synnerhet uppmanas djurhållningen att uppnå produktion av högkvalitativa produkter, som samtidigt kommer att uppfylla ett antal villkor som rör miljö, kulturarv, djurskydd och sysselsättning.

Det omfattande får- och getuppfödning som traditionellt tillämpas i Grekland är en modell för hållbar utveckling, vilket lyfts fram av den Nationella branschorganisationen för kött genom programmet Signed by Nature och EU:s medfinansiering.

Signed by Nature, som är inne på sitt andra år, har en varaktighet på tre år och informerar yrkesverksamma och konsumenter i Grekland, Tyskland och Sverige om fördelarna med hållbar får- och getuppfödning samtidigt som de lär dem att känna igen kvaliteten på get- och fårkött av hållbar produktion. Det är ett program som inte främjar produkter utan värderingar som miljöskydd och goda levnadsvillkor för djur, samtidigt som man lyfter fram ett sätt att föda upp på, som säkerställer bevarandet av den biologiska mångfalden, samt räddar arbeten eller till och med skapar arbetstillfällen. Detta beror på att omfattande får- och getuppfödning bidrar till att bevara vegetationen och skyddar naturen från katastrofer genom att säkerställa kontrollen av oönskade koncentrationer av brandfarlig biomassa och på så sätt skydda ekosystemets flora och fauna.

Tack vare betet så står får- och getuppfödningen bara för 3,7 procent av de europeiska animalieutsläppen.

Betet sker dessutom på icke åkermark och utnyttjar naturresurser i missgynnade och otillgängliga områden, vilket bibehåller livskraften i bergsområden och bevarandet av lokalsamhällena. Dessutom bidrar herdarnas nomadiska livsstil till främjandet av kommersiella aktiviteter i avlägsna områden. Låt oss inte glömma att får- och getuppfödning är en integrerad del av vårt kulturarv. Det är också en modell för produktion av gott och högkvalitativt kött, eftersom grunden för get- och fårdieten består av växter av gröna betesmarker med högt näringsvärde.

Faktum är att grekisk omfattande får- och getuppfödning är en hållbar process med Signed by Nature och flera fördelar för oss alla från produktion till konsumtion.

Det är mycket viktigt för barn att lära sig värdet av hållbar utveckling och därför har programmet pedagogisk verksamhet som fokuserar på morgondagens medborgare som har framtidens beslut i sina händer. Målet är att barnen ska få fullständig information i rätt tid om ”livets kretslopp”, det vill säga kopplingen mellan hållbar får- och getuppfödning och bevarandet av miljö, traditioner, kultur och den grekiska landsbygden. Det är viktigt för dem att känna till kopplingarna till denna värdefulla, men också bräckliga kedja, som om den bryts kommer att få katastrofala konsekvenser för vår miljö och våra liv.

Mer information om Sign by Nature-programmet på den officiella webbsidan https://signedbynature.eu och på sociala medier www.facebook.com/signedbynature.eu  www.instagram.com/signedbynature.eu  www.youtube.com/channel/UCvcsQviVasc9xCVfYf_2oBQ